Advokat Stefan Andersson AB är en advokatbyrå i Halmstad som i huvudsak jobbar med humanjuridik. Vi har även specialistkunskap inom plan- och bygglagen. Kärnan i vår verksamhet är mål som berör offentlig rätt och familjemål. Vårt uppdrag är att alltid se till det bästa för våra klienter.

Våra verksamhetsområden

Humanjuridiken innefattar bl.a. uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde, offentligt biträde och ombud i vårdnadsmål. Inom plan-och bygglagen kan vi hjälpa dig med bygglovsansökningar, överklagande och juridisk rådgivning i byggrättsliga frågor.

Advokat Stefan Andersson - Pictogram

Brottmål

Brottmål är lite förenklat den benämning som används vid mål där åtal väcks med påståendet att en tilltalad begått ett brott och att en målsägande utsatts för brottet.

Oavsett om den eller de tilltalade står åtalade för misshandel, rån, ekobrott, våldtäkt, häleri eller något annat brott, kommer samtliga mål att prövas i domstol som brottmål. Vi åtar oss uppdrag som försvarare i brottmål för dig som misstänks ha begått ett brott och som målsägandebiträde för dig som blivit utsatt för brott.

Advokat Stefan Andersson - Pictogram

Familjemål

Familjemål handlar om vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med sina föräldrar. Vårdnadshavare som inte själva kan lösa dessa frågor om barnen kan vända sig till domstol som kan fatta beslut i frågorna. Vi har mycket stor erfarenhet av vårdnadsmål.

Advokat Stefan Andersson - Pictogram

Socialrätt

Detta är ett omfattande rättsområde som bland annat omfattar ärenden om tvångsvård. I vissa fall kan socialnämnden bestämma att en person ska beredas tvångsvård. Om det rör sig om barn och unga sker det med stöd av LVU. Om det gäller missbrukare eller psykiskt sjuka sker det med stöd av LVM respektive LPT.

Advokat Stefan Andersson - Pictogram

Bygglovsärenden

Många frågor infinner sig vid en bygglovsprövning, såsom exempelvis huruvida åtgärden är bygglovspliktig, hur åtgärden ska anpassas för att överensstämma med gällande detaljplan, vilka planföreskrifter som gäller för en fastighet, hur ett överklagande lämpligen ska utformas m.m. Vi erbjuder dig rådgivning och biträde avseende alla typer av ärenden som rör plan- och byggrättsliga frågor.

Jag ljög inte, jag sa bara sådant som senare visade sig vara osant.
– Richard Nixon (1913–1994)

Kom i kontakt med oss!

Vi finns alltid nära till hands när du behöver rättslig hjälp. Skriv ett meddelande eller slå oss en signal.

Godkännande av villkor*

Advokat Stefan Andersson

Box 398, 30109 Halmstad

Tyghusgatan 4, Lilla torg

Växel 035-17 65 00

info@advokatsa.se