Ekonomi, rättsskydd samt rättshjälp

Rättsskydd

I din hemförsäkring ingår vanligtvis rättsskydd. Rättsskyddet innebär att du får ekonomisk hjälp av ditt försäkringsbolag vid rättsliga tvister där kostnader för advokatarvoden uppstår. När du behöver ekonomisk hjälp i en rättslig tvist är huvudregeln att du i första hand ska utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vi bistår med att ansöka om att du ska få utnyttja ditt rättsskydd i din hemförsäkring. Du kommer själv att få erlägga en självrisk. Vad självrisken uppgår till beror på vilket försäkringsbolag du har.

Om du, utan giltigt skäl, saknar försäkring med rättsskydd kan du inte få hjälp med kostnaderna av staten. Det är därför viktigt att se till att du har försäkring där det ingår rättsskydd.

När det gäller vissa mål som exempelvis bygglovsärenden är huvudregeln att rättshjälp inte beviljas. Kontakta oss för hjälp.

Barn i familjemål

Rättshjälp

Om du inte har rätt till rättsskydd kan du i vissa fall få rättshjälp vilket innebär att staten betalar dina kostnader med avdrag för en självrisk. Främst är det kostnaden för ombud och även vissa utlägg.

Rättshjälp omfattar ersättning för rättshjälpsbiträde för 100 timmars arbete med viss möjlighet att få timantalet utökat. Ersättning för motparts rättegångskostnader ersätts inte.

För att du ska ha rätt till rättshjälp får din årsinkomst inte överstiga 260 000 kr (efter att hänsyn tagits till om du har underåriga barn hemma och/eller skulder). Du behöver själv bekosta din del av det totala arvodet. Procentsatsen ligger mellan två och fyrtio procent och är beroende av din inkomst.

När det gäller vissa mål som exempelvis bygglovsärenden är huvudregeln att rättshjälp inte beviljas.

Vi hjälper dig att ansöka om att få rättshjälp.

Arvode

För det fall du varken skulle omfattas av rättskydd, rättshjälp eller annan statlig ersättning kommer vi att informera dig om vilket timarvode du ska betala för ditt ärende. Den totala kostnaden beror sedan på hur många arbetstimmar ditt ärende kräver.

Kom i kontakt med oss!

Vi finns alltid nära till hands när du behöver rättslig hjälp. Skriv ett meddelande eller slå oss en signal.

Godkännande av villkor*

Advokat Stefan Andersson

Box 398, 30109 Halmstad

Tyghusgatan 4, Lilla torg

Växel 035-17 65 00

info@advokatsa.se