Medarbetare

Stefan Andersson – Advokat

Växel 035-17 65 00
Direkt 035-17 65 03
Mobil 0702- 28 31 00
stefan@advokatsa.se

Stefan Andersson – Advokat

Jag påbörjade mina juridiska studier 1998 och avlade min juristexamen i Lund 2002 och inledde därmed min andra yrkeskarriär. Dessförinnan hade jag varit yrkesverksam i ca 20 år i huvudsak med försäljning, marknadsföring och ledarskapsutveckling.

Innan jag blev advokat har jag arbetat med försäljning och marknadsföring, som chef på Radio Rix i Halland, som projektledare på en reklambyrå samt som fristående konsult med ledarskaps- och organisationsutveckling.

Före jag övergick till helt egen verksamhet i Advokat SA var jag verksam som biträdande jurist på annan advokatbyrå.

  • Diplomerad marknadsekonom, DIHM, på IHM i Göteborg
  • Managementutbildning, Göteborgs managementinstitut/Handelshögskolan i Göteborg
  • UGL-handledare (Utveckling Grupp Ledare)
  • Försvarets ledarskapsutbildning,
  • Jur kand examen, Lunds Universitet
Charlotta Weitner – Advokat

Växel 035-17 65 00
Direkt 035-17 65 05
Mobil 0727-17 65 05
charlotta@advokatsa.se

Charlotta Weitner – Advokat

Jag avlade min jur.kand. vid Stockholms universitet år 2005. Efter min examen fortsatte jag att under två år arbeta inom kriminalvården med verkställighet av frivårdspåföljder samt därtill relaterade ärenden. Min notarietjänstgöring fullgjorde jag vid Länsrätten i Hallands län, vilket medförde att jag år 2007 flyttade tillbaka Halmstad som också är min hemstad. Jag fortsatte på den förvaltningsrättsliga banan under en sejour på Pensionsmyndigheten innan jag, med avbrott för föräldraledighet, tillträdde min nuvarande tjänst som advokat på Advokat SA.

Utöver arbetet tillbringar jag helst min tid tillsammans med familjen och att pyssla med hus och trädgård. Jag tycker även mycket om att resa samt att följa Sveriges och Halmstads framgångar inom fotboll och handboll.

Julia Westerling – Biträdande jurist

Växel 035-17 65 00
Direkt 035-17 65 04
Mobil 0730-57 65 04
julia@advokatsa.se

Julia Westerling – Advokat

Jag har, efter avlagd jur.kand. examen vid Lunds universitet i januari 2009, varit verksam som jurist inom myndigheter under ett flertal år. Jag har arbetat som forskarassistent (straffrätt och socialrätt) vid Lunds Universitet, som föredragande vid Länsrätten i Halland (nuvarande Förvaltningsrätten) och som jurist vid Pensionsmyndigheten. Min notarietjänstgöring har jag fullgjort vid Göteborgs Tingsrätt. Därefter har jag under sex års tid arbetat som länsjurist vid Länsstyrelsen i Hallands län med framförallt överprövningar av överklagade beslut om bygglov.

Sedan september 2019 har jag varit verksam som biträdande jurist vid advokatbyrå. Jag har bred erfarenhet av såväl förvaltningsrätt och civilrätt som straffrätt, och åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, biträde/ombud i familjerättsliga tvister, offentligt biträde/ställföreträdare i LVU-ärenden, biträde/ombud i civilrättsliga tvister samt erbjuder rådgivning inom förvaltningsrätt inte minst angående plan- och byggrättsliga frågor.

Min fritid föredrar jag att spendera tillsammans med familj och vänner. Jag reser mer än gärna när tillfälle ges, antingen till sol och värme med möjlighet till löpträning eller till högre höjder med snö för skidåkning.

Kom i kontakt med oss!

Vi finns alltid nära till hands när du behöver rättslig hjälp. Skriv ett meddelande eller slå oss en signal.

Godkännande av villkor*

Advokat Stefan Andersson

Box 398, 30109 Halmstad

Tyghusgatan 4, Lilla torg

Växel 035-17 65 00

info@advokatsa.se